Bayat Gazetesi - Bayat Haber Sitesi
HV
16 TEMMUZ Salı 06:04

19 0cak Son Gün: KKYDP çiftçiye 14 Milyona kadar hibe ve destek verecek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu çiftçiler için destek ve teşvik miktarlarını arttırdı.

TARIM
Giriş Tarihi : 06-01-2024 19:54   Güncelleme : 15-01-2024 03:21
19 0cak Son Gün: KKYDP çiftçiye 14 Milyona kadar hibe ve destek verecek

Türkiye geneli verilen KKYDP desteği kapsamına Afyonlu her çiftçide başvuru yapabilecek
Detaylı bilgi için alttaki iletişim numaralarını arayabilirsiniz.

AFYONKARAHİSAR 0272 214 10 88 0272 214 15 37  
Karaman Mah. Albay Reşat Çiğiltepe Cad. No:9
Karaman İş Merkezi A Blok Kat:3 (Valilik Arkası)

A-TARIMA DAYALI EKONOMİK YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA;
• Kırsal alanlarda veya Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde aşağıda yer alan yatırım konuları desteklenecektir: (su ürünleri yatırımları için yatırım yeri kısıtı bulunmamaktadır.)

1.      Tıbbi ve aromatik bitkilerin işlenmesi, kurutulması, paketlenmesi ve depolanması
2.      Bitkisel veya hayvansal ürünlerin işlenmesi, kurutulması, dondurulması, paketlenmesi

ve depolanması

3.      Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği (Tebliğ Ek-3’te belirtilen su kısıtı olan ilçelerde ve Ek

4’te belirtilen illerde yeni tesis ve kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması

desteklenmez. Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde bu kısıt bulunmamaktadır.)

4.     Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği

5.     Kanatlı hayvan yetiştiriciliği (sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya

modernizasyonu yapımı desteklenmektedir)

6.     Kültür mantarı üretimi

7.     Kanatlı kesimhaneleri

8.     Büyükbaş ve küçükbaş kesimhaneleri (sadece mevcut tesislerin teknoloji yenileme

ve/veya modernizasyonu yatırımları desteklenmektedir)
9.     Çelik silo ve soğuk hava deposu (sadece yeni tesisler ile teknoloji yenileme

ve/veya modernizasyonu yapımı desteklenmektedir)

10.  Tarımsal ürünlerin üretilmesine yönelik iklimlendirme, sulama ve gübreleme sistemli,

modern seralar (sadece yeni tesisler ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu

yapımı desteklenmektedir)

11.  En az 3 dekar büyüklüğündeki seraların kullanımına yönelik güneş, rüzgar, biyogaz,

jeotermal enerji yatırımları

12.  Denizlerde, iç sularda veya Tarıma Dayalı İhtisas OSB’lerde su ürünleri yetiştiriciliği

13.  Hayvansal ve bitkisel orijinli gübre işlenmesi, paketlenmesi ve depolanması
14.  Yukarıda yer alan yatırım konularındaki işletmelerin öz tüketimine ait elektrik

ihtiyacını karşılamak amacıyla yenilenebilir enerji tesislerinin kurulumu

• Sert kabuklu meyveler hariç, tarımsal ürünlerin işlenmesi kapsamında, başka bir

yatırım tesisinde ilk işlemesi yapılan mamul ürünün ikincil işlenmesine ve

paketlenmesine yönelik yatırım teklifleri ile yurt dışında üretimi yapılan ürünlerin

işlenmesine ve paketlenmesine yönelik yatırımlar hibe desteği kapsamında

değerlendirilmez.

• Un, yem ve kütlü pamuk konusunda sadece kapasite artırımı ile teknoloji yenileme

ve/veya modernizasyon niteliğindeki başvurular hibe desteği kapsamında


değerlendirilir. (6/2/2023 deprem bölgelerinden tüm başvurular kabul edilir.)

• Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki

başvurular kabul edilir.
• Yatırım yeri kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.

• Kapalı ortamda bitkisel üretim, bitkisel ürünlere yönelik yatırımlar, büyükbaş hayvan

yetiştiriciliği ve hayvansal ürünlere yönelik yatırımlarda, değerlendirme sonucunda uygun kabul edilen başvurularda, aldığı puana bakılmaksızın öncelikle yatırım yeri


tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesinde bulunan projelere hibe desteği verilir.

• Bu program kapsamında tarımsal ürünlerin üretimine yönelik hibe desteği

verilmemektedir.

• Yatırım konularına %50 olmak üzere; yeni tesis yatırımlarında 14.000.000 TL,

tamamlama yatırımlarında 12.000.000 TL, kapasite artırımı, teknoloji yenileme ve/veya

modernizasyonu yatırımlarında 10.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

• Toplam bütçesi 3.000.001 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.

• Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından

karşılanır.

• İnşaat işleri, makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

• Trafo satın alımları hibe desteği kapsamında değildir.

• Kendi yürür makineler desteklenmez.

B-KIRSAL EKONOMİK ALTYAPI YATIRIMLARININ DESTEKLENMESİ KAPSAMINDA;
• Aşağıda yer alan yeni tesislerin yapımı, kısmen yapılmış yatırımların tamamlanması, faal

olan mevcut tesislerin kapasite artırımı ile teknoloji yenileme ve/veya modernizasyonu yatırım

konuları desteklenecektir:

1.     Aile işletmeciliği faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik altyapı sistemleri,

2.     Bitkisel ve Hayvansal Ürünlerin İşlenmesi, Paketlenmesi ve Depolanması
3.     Tarımsal Ürünlerin Depolanması (Çelik Silo ve Soğuk Hava Deposu)

4.     Ahır, ağıl, muz ve/veya sebze yetiştirilen tesisler, yağmur hasadı için

jeomembran gölet, küçük aile işletmeciliğine yönelik hayvancılık yatırımları

5.     Kültür Mantarı Yetiştiriciliği

6.     Mevcut veya yeni yapılacak tesislerin enerji ihtiyacını karşılamaya yönelik

Yenilenebilir Enerji Tesisleri

7.     Arıcılık ve arı ürünlerine yönelik yatırımlar,

8.     Bilişim sistemleri ve eğitimi,

9.     El sanatları ve katma değerli ürünler,

10.  İpek böceği yetiştiriciliği,

11.  Su ürünleri yetiştiriciliği,

12.  Tarımsal amaçlı kooperatif ve birlikler için makine parkları,

13.  Tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği yatırımları,

• Sadece kırsal alandaki yatırımlara yönelik başvurular yapılabilmektedir.

• Çay ve fındık konusunda sadece yaş çay ve fındık üretiminin yapıldığı illerdeki başvurular

kabul edilir.

• Kırsal ekonomik altyapı yatırımlarında şebekeden bağımsız (off-grid) sistemler de destek

kapsamındadır. Üretilen enerjinin ulusal şebekeye bağlanması şart değildir. Bu destek sadece
bitkisel üretim yapan aile işletmeciliği faaliyetleri ile yaylacı ve göçer faaliyetleri kapsamında

arıcılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğini kapsar. Makine, ekipman ve malzeme

alımlarına ek olarak işletmelerin enerji talebini karşılamak amacıyla 5 kW’a kadar şebekeden

bağımsız (off-grid) sistem için projelendirme yapılabilir.

• Yatırım yeri kiralamalarda en az 7 yıllık kiralama şartı aranmaktadır.

• Yatırım konularına %50 olmak üzere; 3.000.000 TL’ye kadar hibe verilebilmektedir.

• Toplam bütçesi 100.000 TL altı olan projeler kabul edilmemektedir.

• Proje bütçesi KDV hariç hazırlanır. KDV’nin tamamı başvuru sahibi tarafından karşılanır.

• Makine-ekipman giderleri, malzeme alım giderleri desteklenir.

• Canlı hayvan alımı hibe kapsamında değildir.

• Demirbaş eşya, mobilya, mefruşat alımı gibi giderler ve tesisin işletilmesine yönelik

hammadde veya malzeme gibi işletme giderlerine hibe desteği verilmez.

 

Bayat GazetesiBayat Gazetesi

Afyonkarahisar, Bayat Gazetesi

YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR